logo.pngComposer   

Den Nationale Kosthåndbog

Den Nationale Kosthåndbog 2010 indeholder alle oplysninger om, hvilken mad raske og syge i alle aldersgrupper har brug for. Kosthåndbogen er rettet mod personer, der enten har ansvaret for eller arbejder med kosten. Det kan være enten i behandlingsøjemed eller ved almindelig bespisning i institutioner som fx plejehjem, hjemmeplejen og dag- og døgninstitutioner.
Kosthåndbogens målgruppe er økonomaer, ernæringsteknologer, professionsbachelorer, kliniske diætister, ernæringsassistenter og -hjælpere, læger, sygeplejersker, sygehjælpere og andet kostansvarligt personale samt undervisere og studerende.

Kosthåndbogen er delt op i fem overordnede grupper:

Screening

Formålet med screening er at identificere de patienter, for hvem sygdomsforløbet bliver forværret, hvis der ikke gøres en målrettet ernæringsindsats.

Kostformer

Beskriver de forskellige kostformer samt principper for kosten, dagskostforslag, portionsstørrelser, valg af fødevarer mv.

Diæter

Omfatter forskellige diættyper, individuelle diætbehandlinger og supplerende ernæring.

Persongrupper

Omfatter raske og syge i alle alders­grupper.

Dagskostforslag

Omfatter dagskostforslag til de forskellige kost- og diættyper. Der er valgt at give eksempler på dagskostforslag på 7 MJ, 9 MJ og 12 MJ.
Den Nationale Kosthåndbog
er udviklet af: